ප්ලාස්ටික් නූල් නිස්සාරණ යන්ත්ර

එය 2002 දී පිහිටුවන ලද දා සිට

අපව අමතන්න

Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd.

ලිපිනය

Pingcheng West Road, Jiaoxi Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථන:0086-(0)532-85208866
දුරකථන:0086-15166052256, 0086-15166067295

පැය

සඳුදා - ඉරිදා පැය 24ම වැඩ

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්නඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න