ප්ලාස්ටික් නූල් නිස්සාරණ යන්ත්ර

එය 2002 දී පිහිටුවන ලද දා සිට

ප්ලාස්ටික් නයිලෝන් සූතිකා නිස්සාරණ යන්ත්රය

  • Plastic Nylon filament extruding machine

    ප්ලාස්ටික් නයිලෝන් සූතිකා නිස්සාරණ යන්ත්රය

    ප්ලාස්ටික් පීඒ නයිලෝන් සූතිකා නිස්සාරණය කිරීමේ යන්ත්‍රය පීඒ නයිලෝන් මොනොෆිලමන්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර එය දත් බුරුසු, තීන්ත බුරුසු සහ විවිධ බුරුසු, ඉහළ ශ්‍රේණියේ ධීවර දැල්, පෙරහන් දැල්, නයිලෝන් ලණු, සමුද්‍ර කේබල් වැනි විවිධ නිෂ්පාදන සෑදීම සඳහා භාවිතා කරනු ඇත.ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න